การเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปแคนาดา

16 ก.ค.

เตรียมตัวก่อนผ่าน Immigration เพื่อเข้าประเทศแคนาดา

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินในประเทศแคนาดาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเวลาท้องถิ่นในระบบ 12 ชั่วโมง ควรปรับนาฬิกาให้ตรง

 

การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเข้าเมือง

เอกสารที่นักศึกษาต้องนำติดตัวขณะเดินทางเข้าประเทศ คือ

1. หนังสือเดินทาง

2. วีซ่า

3. แบบฟอร์มเดินทางเข้าประเทศ Arrival Form

4. แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระ Declaration Form

โดย ต้องกรอกเอกสารในข้อ 3 และ 4 ตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตอนการตรวจสอบการเข้าเมือง

 

เมื่อมาถึงสนามบินให้น้องๆ เดินไปที่ช่อง Immigration โดยจะแบ่งย่อย ดังนี้

1.ช่องวีซ่าฑูต      2.ช่องวีซ่าชาวแคนาดา      3.ช่องวีซ่าชาวต่างประเทศ

4.ช่องวีซ่านักเรียน

สำหรับสนามบินที่ไม่มีช่องวีซ่านักเรียนให้ใช้ช่องวีซ่าชาวต่างประเทศแทน

ช่องนี้ต้องยื่นเอกสารการเข้าเมืองทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีการถาม 2-3 คำถามให้ตอบไปตามความเป็นจริง (เช่น มาทำอะไร จะไปไหน อยู่กับใคร กลับเมื่อไหร่ ) เมื่อเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะประทับตรา

 

รอรับกระเป๋าเดินทาง

เมื่อเอกสารการเข้าเมืองเรียบร้อย ไปรอรับกระเป๋าสัมภาระที่ขนขึ้นเครื่องได้ โดยให้สังเกตุป้ายแสดงในสนามบินว่า สายการบินที่น้องขึ้นเครื่องมา เขาจะเอาสัมภาระส่งมาที่สายพานช่องไหน ที่สนามบินจะมีบริการรถเข็นเพื่อเอามาเข็นกระเป๋า มีทั้งฟรี และหยอดเหรียญ 1-2 เหรียญแคนาดา

เตรียมตั๋วเครื่องบินเอาไว้ด้วย เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลกระเป๋า จะเข้ามาช่วยบริการหากระเป๋า ให้ โดยหยิบกระเป๋ามาจากสายพานได้เลย เจ้าหน้าที่อาจขอดูตั๋วเครื่องบิน เพื่อดูว่าตรงกับเลขกำกับที่กระเป๋าเดิน ทางหรือไม่

 

ศุลกากร

หลังจากนี้ก็จะผ่านด่านการตรวจกระเป๋าและสัมภาระ อาจตรวจโดยละเอียด ดังนั้นน้องๆ ต้องเปิดเผยให้เท่าที่เจ้าหน้าที่ขอดู  เพราะบทลงโทษเรื่องการปกปิดสัมภาระที่ประเทศแคนาดามีความรุนแรงมาก

ดังนั้น น้องๆ ควรซื่อสัตย์และจำเป็นต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ หากคิดว่าสิ่งที่นำติดตัวไปเข้าเกณฑ์สิ่งของห้ามนำเข้า

ถ้าไม่มีสิ่งของที่แสดง น้อง ๆ ก็จะผ่านไปยังช่องสีเขียว แต่หากน้องๆ ต้องมีสิ่งของต้องแสดง ก็ให้ผ่านไปช่องสีแดง

เมื่อผ่านจุดนี้ได้ .. น้องๆ ก็ผ่านเข้าประเทศแคนาดาได้อย่างถูกกฏหมาย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: