การจำกัดของเหลวที่จะนำติดตัวขึ้นไปในห้องโดยสาร

16 ก.ค.

1. ของเหลว เจล หรือครีม ทุกชนิด แต่ละชิ้นจะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรบรรจุสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

2. ปริมาตรรวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1000 มิลลิลิตร

3. ทั้งหมดจะต้องบรรจุในถุงพลาสติกใส ซึ่งมีแจกสามารถขอได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หากไม่ปฎิบัติตามข้อ 1 – 3 อย่างครบถ้วน เมื่อไปถึง Security ก็จะถูกยึด ไม่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องในห้องโดยสาร

อย่างไรก็ตาม เราสามารถนำของเหลว เจล หรือ ครีม เหล่านี้ ในปริมาตรเท่าใดก็ได้ ใส่เข้าไปในกระเป๋าที่โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องบิน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: