การจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน

16 ก.ค.

จองที่พักและตั๋วเครื่องบิน

ติดต่อที่พักและคนไปรับที่สนามบิน และจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า

เนื่องจากช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน กันยายน – มกราคมจะไม่มีที่ว่าง

ไม่ควรเดินทางไปในวันหยุด เพราะอาจลำบากเรื่องการเดินทาง

 

บนเครื่องบิน เราจะได้รับบัตรใบหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาเข้าประเทศ บัตรใบนี้เป็นเอกสารทางกฏหมาย  ถามว่าสิ่งของที่น้องนำติดตัวมาทุกชิ้น ของชิ้นไหนที่เป็นอาหารหรือสิ่งของที่ทำมาจากพืชหรือสัตว์ทุกประเภท หรือเป็นสิ่งที่ไม่ให้เอาเข้าประเทศ  ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง YES

เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติแคนาดา กระเป๋าสัมภาระทุกใบจะได้รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด  โดยกองตรวจและกักกันโรคแห่งประเทศแคนาดา โดยสิ่งของเหล่านี้หากถูกริบ หรือถ้าเราไม่ยอมให้ริบก็ต้องส่งกลับประเทศไทย โดยเราออกค่าใช้จ่ายส่งกลับ

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าประเทศแคนาดา

o อาหารนม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ ได้แก่ ไข่ทั้งฟอง ไข่แห้ง และ ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีส่วนผสม จากไข่ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์จากนมของประเทศนิวซีแลนด์ได้รับอนุญาต)

o สัตว์มีชีวิต รวมทั้งนก ไข่นก ปลา สัตว์เลื้อยคลานและแมลง

o เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

o ผักสดและผลไม้ต่างๆ ทั้งในรูปสดและแช่แข็ง

o พืชที่มีชีวิต ทุกส่วนห้ามนำเข้า

o งานฝีมือ ของที่ระลึกที่ทำมาจากเมล็ดพืช

o ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนและปลาเทราห์

o เขากวาง / หนังติดขน รังนก

o ดิน หิน ทราบ รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีหินและทรายบรรจุอยู่

 การส่งกลับหรือริบของ

 

เมื่อมีของที่ต้องห้าม จะทำดังนี้

1. ริบของไปทำลายทิ้ง

2. ส่งกลับประเทศไทย โดยเรารับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่หลบเลี่ยงการตรวจโดยอาจแอบนำใส่กระเป๋าส่วนตัว

หรือวิธีการใด ๆ ถือว่าผิดกฏหมายร้ายแรง ต้องรับโทษดำเนินคดี

ทั้งจำคุกและปรับ ตามกฏหมายอีกด้วย

ดังนั้น ถ้าไม่มั่นใจว่าของชิ้นใดที่นำติดตัวไปจะเป็นของต้องห้ามหรือไม่

แนะนำว่าให้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ของทั้งหมด  เพราะเมื่อสุนัขติดตามกลิ่นตรวจพบ

ต้องเจอปัญหาอีกมากมายและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: